EF SEB LU logo

Digital Marketing

course

Aims of the course

Razviti poglobljena znanja o digitalnem trženju kot poslovnem konceptu
Razviti sposobnosti za povezovanje digitalnega trženja z ostalimi oblikami trženja v celoto
Privzgojiti študentom potrebo po pozornem spremljanju dogajanja v konkurenčnem okolju podjetja in pozitivno naravnanost do sprememb
Navaditi študente na skupinsko delo in na uporabo pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih problemov

Course syllabus

Analiza spletnega mikro- in makrookolja
Spreminjajoča se vloga porabnika v digitalnem okolju
Strateški pristop k digitalnemu trženju
Posebnosti raziskovanja trga v digitalnem trženju
Razvoj in upravljanje digitalne navzočnosti
Vsebinska strategija
Digitalni mediji in trženjsko komuniciranje
Trženjsko komuniciranje v digitalnem okolju
Prodaja na drobno v digitalnem okolju
Mobilno trženje
Interakcija s porabniki v družbenih medijih
Družbeni mediji in ostale digitalne komunikacijske aktivnosti
Aktualna vprašanja v digitalnem trženju

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 9:30 in P-323
 
To top of page