EF SEB LU logo

Ekonomika izobraževanja

course

Aims of the course

- Razviti razumevanje področja ekonomike izobrazevanja
- Spoznati povezanost med investicijami v izobrazevanje in ostalimi investicijami
- Razviti sposobnost analize problema in predstavitve rešitve na primeru vsebin s področja ekonomike izobrazevanja
- Prikazati pomen delovanja institucij na odločitev posameznika o investicijah v izobrazevanje

Course syllabus

1. UVOD – uporaba ekonomije v izobrazevanju

2. Človeški kapital in iizobrazevanje
2.1. Osnovni model človeškega kapitala
2.2 Investicijski pristop k vrednotenju človeškega kapitala
2.3 Problem “over-education”

3. TEORIJA IZBIRE VPISA
3.1 Povpraševanje po izobrazevalnih storitvah
3.2 Alokacija izobrazevanja

4. VLOGA PODJETIJ IN DRZAVE V IZOBRAZEVANJU
4.1 Proizvodni dejavniki: Dejavnik učiteljev in komplementarnost proizvodnih dejavnikov
4.2 Vloga drzave v izobrazevanju
4.3 Kako drzava financira izobrazevanje

5. RAZLIČNE TEME S PODROČJA EKONOMIKE IZOBRAZEVANJA
5.1 Izločitev mladih s trga dela
5.2 Iskalci prve zaposlitve
5.3. Vsezivljenjsko učenje
5.4. Vpliv etničnih manjšin na izobrazevanje
5.5 Globalizacija in globalno izobrazevanje

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 10:00 in RZ-301
 
To top of page