EF SEB LU logo

Ekonomika javne izbire

course

Aims of the course

- Seznaniti študenta s sodobno smerjo ekonomije, ki poskuša z orodjem ekonomske analize pojasnjevati dogajanja, ki tradicionalno niso veljala za predmet ekonomske znanosti.
- Poudariti soodvisnosti med gospodarskim dogajanjem, političnimi odločitvami in družbenimi institucijami.
- Postaviti spoznanja teoretičnih predmetov (makroekonomija, ekonomska politika) v realnejši okvir.
- Omogočiti s temi spoznanji kvalitetnejše odločanje na družbeni in na podjetniški ravni.
- Usposobiti za iskanje rešitev ob upoštevanju različnih konfliktnih interesov.

Course syllabus

1. Nova politična ekonomija, preference in izbira.
2. Normativna teorija javne izbire, pozitivna teorija javne izbire.
3. Subjekti javne izbire - vlada, stranke, birokracija, interesne skupine, klubi, volivci.
4. Aplikacije na ekonomske probleme in empirični rezultati: politični-gospodarski cikli, ekonomski model regulacije, nepopolna konkurenca in rent-seeking, analiza države.
5. Ekonomska analiza političnih insititucij: dvostrankarski in večstrankarski sistemi, volilni sistemi, federalizem in lokalna samouprava.
6. Nova institucionalna ekonomija: kritike predpostavk o racionalnosti; transakcijski stroški, lastninske pravice in nepopolnost trgov; formalne in neformalne institucije, teorija institucionalnih sprememb, institucije in ekonomska uspešnost.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in P-302
 
To top of page