EF SEB LU logo

Ekonomika lokalnih skupnosti

course

Aims of the course

- Usposobiti študente za reševanje ekonomskih problemov na občinski ravni, zlasti v zvezi z zagotavljanjem lokalnih javnih storitev, gospodarjenjem s prostorom in spodbujanjem lokalnega gospodarskega razvoja.
- Usposobiti za teamsko delo, potrebno za sodelovanje lokalnih skupnosti pri regionalnih, državnih in evropskih programih in za sodelovanje med strokami.

Course syllabus

1. Tržne sile v razvoju mest
2. Raba stavbnih zemljišč
3. Mestni in lokalni problemi
4. Lokalna samouprava
5. Lokalne javne finance
6. Konkurenčnost mest in lokalnih skupnosti
7. Lokalne razvojne strategije
8. Spodbujanje lokalnega gospodarstva
9. Financiranje in vodenje lokalnih projektov

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 10:00 in RZ-102
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in R-405
 
To top of page