EF SEB LU logo

Ekonomika naravnih virov in trajnostni razvoj

course

Aims of the course

- Razvijanje ekološke paradigme kot heterodoksne smeri ekonomske (mikro in makroekonomske) teorije
- Oblikovanje in vrednotenje okoljskih problemov ter okoljskih politik
Razumevanje ekološkega računovodstva in ekološkega menedžmenta
- Razvijanje kompetenc za oblikovanje strategij, politik in ukrepov na področju trajnostnega razvoja (trans-nacionalni, regionalni, lokalni in podjetniški vidik)

Course syllabus

- Okoljski koncepti in vloga ekonomske vede
- Ekonomska analiza ekoloških problemov
- Ekonomika okolja in okoljsko računovodstvo
- Modeliranje ekonomskih in ekoloških sistemov
- Okoljske politike in instrumenti
- Institucije za trajnostni razvoj
- Globalna sistemska kompleksnost in trajnostna politika
- Okoljski problemi in njihovo reševanje

Course director(s)

  • Bogomir Kovač, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Economics (Regular Member)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-302
 
To top of page