EF SEB LU logo

Ekonomika razvijajočih trgov

course

Aims of the course

Študent bo spoznal najprej osnovne zakonitosti globalizacije. sledila bo analiza dogajanja v državah v razvoju z analizo njihovega vpliva na razvite države. S pomočjo analize te literature bo dobil študent vpogled tudi v metodologijo sodobnega raziskovanja. Sledila bo analiza dejavnikov rasti, od vloge naravnih bogastev, finančne stabilnosti do priložnosti, ki jih ponujajo ti modeli rasti za revne države. V zadnjem delu bo študent spoznal izbrane regije, kot so Kitajska, Indija, Bližnji Vzhod, itd.

Course syllabus

Izraz hitro rastoči trgi se uporablja za skupine držav, ki so se v zadnjih desetletjih intenzivno vključile v mednarodne gospodarske tokove in tudi delno zaradi teh in pa predvsem zaradi uspešnih narodnogospodarskih tokov zabeležile hitro gospodarsko rast. Ker so vsa svetovna gospodarstva intenzivneje vpleta v globalizacijske tokove, gospodarska rast, s tem povezani trgovinski in investicijski tokovi, hitro rastoča gospodarstva vedno pomembneje vplivajo na razvita. In seveda obratno. Kitajska, Indija, nekatere države Bližnjega Vzhoda, nekatere države Latinske Amerike in bivši socialistični blok predstavljajo izredno pester nabor držav, ki pa jih druži pozitivna izkušnja z uporabljenim modelom gospodarskega razvoja ter tudi številne napake v ekonomski politiki in s tem povezane gospodarske težave, posledice katerih so imele vpliv tudi na širše svetovno gospodarstvo (npr. finančne krize). Zato lahko te države pomembno prispevajo k našemu globljemu razumevanju nekaterih ekonomskih vprašanj: kakšne so možnosti in tveganja, s katerimi se soočajo države tretjega sveta na svetovnih trgih, katere ekonomske politike najbolj učinkovito spodbujajo gospodarsko rast, zakaj je propadel socializem in kako čim bolj mehko izpeljati tranzicijo v tržno gospodarstvo, kakšen je trade-off med enakostjo in rastjo, kakšna je vloga trga v različnih modelih kapitalizma, kakšen vpliv na gospodarstva imajo nadnacionalne institucije, kakšen vpliv na rast ima demokracija in tako naprej. Namen predmeta je analizirati številne vidike razvoja teh gospodarstev in odgovoriti na številna od zgornjih vprašanj ter skušati napovedati smernice prihodnjega razvoja ter nevarnosti, ki bi ta razvoj lahko omejile.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 9:00 in R-302
  • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
  • ATTENTION:
 
To top of page