EF SEB LU logo

Ekonomika telekomunikacij

course

Aims of the course

- Predstaviti študentom posebnosti telekomunikacijskih storitev, zlasti posebnosti pri povpraševanju in ponudbi, ki izhajajo iz tehnoloških osnov, ter jim predstaviti vpliv telekomunikacijskih tehnologij na spremembe v poslovnih modelih.
- Predstaviti cenovno politiko in problematiko regulacije trga telekomunikacijskih storitev s poudarkom na tovrstni ureditvi v EU.

Course syllabus

1. Tehnološke osnove
1.1. Model informacijske družbe in tehnologija
1.2. Prenosni mediji
1.3. Omrežne strukture
1.4. Usmerjanje prometa
1.5. Zlivanje in zbliževanje tehnologij
1.6. Tehnologija merjenja in zaračunavanja
2. Struktura povpraševanja po telekomunikacijskih storitvah
2.1. Vrste storitev in njihov razvoj
2.2. Struktura in dinamika povpraševanja po vrstah storitev
2.3. Analiza stroškov in koristi naložb v telekomunikacije
3. Ekonomika ponudbe telekomunikacijskih storitev
3.1. Stroškovni vidiki
3.2. Pogojenost ponudbe s tehnologijo in statistične značilnosti
3.3. Donosi obsega in namena
3.4. Monopol in vstopni pogoji
3.5. Določanje cene storitev in medomrežnih povezav
3.6. Povezovanje omrežij
4. Poslovni modeli sodobnih telekomunikacijskih storitev
5. Regulacija trga
5.1. Cilji
5.2. Vrste regulacije
5.3. Problemi regulacije
5.4. Merjenje učinkovitosti regulacije
6. Statistično spremljanje telekomunikacij in ekonometrični modeli

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 13:30 in RZ-407
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in Zoom
 
To top of page