EF SEB LU logo

Ekonomska analiza tržnih institucij

course

Aims of the course

- Oblikovati in razvijati znanje o institucijah, institucionalni ekonomiki, institucionalnih spremembah in razvoju.
- Razviti raven kritičnega mišljenja o alternativnih ekonomskih teorijah. Obvladovanje neoklasične metodologije na neekonomskem področju.
- Razvijati raven znanja in kritičnega teoretskega mišljenja ekonomske organizacije trga, države,podjetja.
- Pridobiti sposobnosti uporabe institucionalne teorije pri razvoju in spremembah institucionalnih sistemov.

Course syllabus

1. Institucionalna teorija in ekonomska znanost (fragmentacija in instrumentalizacija ekonomske
teorije). Ekonomija kot družbena veda.
2. Institucije in teorija sistemov. Teorija avtopoetične organizacije. Teorija družbenega razvoja.
3. Socialni kapital. Formalne in neformalne institucije. Javne in zasebne institucije.
4. Temeljne tržne institucije in razvoj tržnih institucij.
5. Država in teorije regulacij.
6. Nova institucionalna teorija podjetja.
7. Institucionalne spremembe, stabilnost in družbeni razvoj.
8. Institucionalna analiza in ekonomska zgodovina.
9. Institucionalni razvoj in nova ekonomija XXI. stoletja.

Course director(s)

  • Bogomir Kovač, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Economics (Regular Member)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-302
 
To top of page