EF SEB LU logo

Ekonomska demografija

course

Aims of the course

- Spoznati povezanost med ekonomsko in demografsko reprodukcijo.
- Razviti razumevanje demografskih procesov in njihovo povezanost z gospodarstvom.
- Nadgraditi osnovno znanje o razvoju prebivalstva in ga povezati z ekonomskim razvojem.
- Usposobiti študente za analitično pripravo podlag za vodenje politik na področju razvoja prebivalstva.
- Razviti sposobnost analitične obravnave in uporabe demografskih modelov.

Course syllabus

1. Uvod v ekonomsko demografijo.
2. Posebnosti ekonomsko demografske analize. Longitudinalna in transverzalna analiza.
3. Demografski procesi. Rodnost, smrtnost in migracije.
4. Rast, obnavljanje in projekcije prebivalstva.
5. Demografski modeli. Model stacionarnega in stabilnega prebivalstva. Drugi modeli.
6. Ekonomsko demografski modeli.
7. Ekonomsko demografski vidiki globalizma, splošnega razvoja, okoljskih problemov in naravnih virov.
8. Demografski elementi poslovnega okolja. Trgi in lokacije ter ekonomska demografija.
9. Ekonomsko demografski vidiki otroškega varstva, zdravstva ter upokojevanja in varstva ostarelih.
10. Ekonomija in politika prebivalstva. Akcijski program o prebivalstvu in razvoju.
11. Vzdržni demografski razvoj v Sloveniji, Evropi in svetu.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page