EF SEB LU logo

Ekonomska filozofija

course

Aims of the course

- Razviti interdisciplinarno znanje na področju razumevanja metodološkega polja ekonomske znanosti, tržne družbe in poslovne (managerske) filozofije.
- Razviti raven teoretskega razmišljanja o ekonomiji na ravni znanosti, družbenega razvoja in podjetništva.
- Obvladati pojme sistematične in kritične analize ekonomske teorije in ekonomskega pogleda na svet.
- Pridobiti sposobnosti za poglobljeno razumevanje sodobnih politično ekonomskih problemov.

Course syllabus

1. Znanost in ekonomija. ekonomska ideologija.
2. Struktura znanstvenih teorij. Znanstvene paradigme (Kuhn, Popper, Lakatos, Feyerabend)
3. Ekonomska ontologija. Ekonomska metodologija. Kritika ekonskih paradigem (ekonomskih šol)
4. Temeljne lastnosti tržne družbe. Epistemologija trga (Hayek, Polanyi, Schumpeter).
5. Liberalizem kot ekonomska ideologija trga. Institucionalna analiza tržne družbe.
6. Avtonomija, svoboda in demokracija. Ekonomska sociologija (interesi in moč).
7. Ekonomski in menedžerski pogledi na svet. Temelji menedžerske filozofije.
8. Menedžerske paradigme in spremembe poslovnih sistemov.

Course director(s)

  • Bogomir Kovač, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Economics (Regular Member)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-302
 
To top of page