EF SEB LU logo

Ekonomske integracije in EU

course

Aims of the course

- Razumeti osnovna načela in cilje ključnih skupnih ekonomskih politik EU.
- Identificirati in analizirati spremembe in naravo trgovinskih odnosov EU z ostalimi ekonomskimi skupinami držav.
- Pridobiti sposobnost opredeljevanja vplivov ekonomskih politik EU na poslovno okolje in poslovne priložnosti podjetij, kar omogoča podjetjem hitro prilagajanje in izrabo učinkov ekonomskih politik.
-

Course syllabus

1. EU, regionalno ekonomsko integriranje in multilateralna liberalizacija trgovinskih tokov v okviru WTO
2. Ekonomske politike EU, načela skupnih politik EU, posebnosti izbranih politik
3. Ekonomski odnosi med EU in ostalimi ekonomskimi integracijami
3.1. Skupna zunanjetrgovinska politika EU: načela in instrumenti skupne ZT politike, carinska tarifa EU, nominalne in efektivne stopnja zaščite
3.2. Ureditev zunanjih trgovinskih odnosov EU
3.2.1. Evropski gospodarski prostor med EU in EFTA
3.2.2. sporazum o gospodarskem sodelovanju med skupino Afriških, Karibskih in Pacifiških držav in EU (COTONOU sporazum)
3.2.3. politika do mediteranskih držav (program Evro-mediteranskega partnerstva)
3.2.4. Stabilizacijsko-asociacijski sporazumi s zahodno- balkanskimi državami
3.2.5. Enostranska preferencialna obravnava pri uvozu iz manj razvitih držav v okviru splošne sheme preferencialov
3.3. Trgovinski odnosi med EU in ZDA ter Japonsko
3.3.1. Položaj EU v mednarodnih trgovinskih tokovih s tehnološko intenzivnimi proizvodi
3.3.2. Analiza trgovinskih odnosov EU z ZDA in Japonsko

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in R-306
 
To top of page