EF SEB LU logo

Finančna ekonometrija

course

Aims of the course

Poglobiti in razširiti temeljne ekonometrične postopke in tehnike s področja ekonometrije in analize časovnih vrst na ekonometrične modele, ki so prilagojeni analizi finančnih spremenljivk - Usposobiti kandidate za uspešno uporabo naprednih ekonometričnih metod pri znanstvenem in raziskovalnem delu na področju financ in ekonomije.

Course syllabus

Obnovitev statističnih metod in cenilk
Testiranje CAPM in multifaktorskih modelov
Študije dogodkov
Analiza finančnih časovnih vrst
Napovedovanje finančnih donosov
ARCH in GARCH modeli
Vrednotenje opcij in ocenjevanje procesov v zveznem času

Course director(s)

  • Igor Masten, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Money and Finance (Regular Member)
  • Academic Unit for Mathematics, Statistics and Operations Research (Associate Member)
  • Office Hours
  • Tuesday at 14:30 in RZ-205
 
To top of page