EF SEB LU logo

Globalizacija in multinacionalna podjetja

course

Aims of the course

- Seznaniti študente z načinom delovanja multinacionalnih podjetij, njihovimi posebnostmi in njihovim vplivom na konkurenčna podjetja in narodnogospodarske agregate.
- Razviti metode rigorozne matematične analize delovanja multinacionalnih podjetij v kontekstu modelov zunanje trgovine.
- Analizirati vlogo in pomen multinacionalih podjetij v procesu globalizacije.

Course syllabus

1. Globalizacija, njene pojavne oblike ter njihove posledice
2. Mednarodna trgovina in/ali mednarodna proizvodnja (substituta ali komplementa)
3. Opredelitev multinacionalnega podjetja in analiza vzrokov in posledic razvoja multinacionalne proizvodnje v drugi polovici 20. stoletja
4. Zgodovinski razvoj teorije multinacionalnega podjetja
5. Analiza teoretičnih modulov, ki sestavljajo teorijo multinacionalnega podjetja
6. Teoretični model multinacionalnega podjetja
7. Pregled empiričnih raziskav delovanja multinacionalnih podjetij ter ocena vloge multinacionalk in neposrednih kapitalskih tokov v procesu globalizacije
8. Analiza poslovanja slovenskih multinacionalnih podjetij: ali naložbe v tujino zmanjšujejo slovenski izvoz
1. Globalization, its manifestations and their consequences
2. International trade versus multinational production (substitutes or complements)
3. Defining multinational enterprises and an analysis of the causes and consequences of the spread of multinational production in the late 20th century
4. Historic evolution of the theory of multinational enterprises
5. Analysis of the theoretical modules that comprise the theory of multinational enterprises
6. Theoretical model of multinational firms
7. An overview of empirical research on multinational production and an evaluation of the role of multinational enterprises and foreign direct investment in the globalization process
8. Analysis of Slovene multinational firms: does foreign direct investment decrease foreign trade

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page