EF SEB LU logo

Konkurenčna politika EU

course

Aims of the course

Namen predmeta je analizirati razvoj, cilje in instrumente konkurenčne politike Evropske unije. Namen konkurenčne politike EU je varovanje tržnih mehanizmov v vseh članicah prek spodbujanja tržnih konkurenčnih struktur in preganjanje protikonkurenčnih praks. S tem konkurenčna politika EU spodbuja tako učinkovitost evropskega gospodarstva kot tudi blaginjo njenih prebivalcev. Konkurenčna politika EU je v 20. stoletju šla skozi štiri faze, pri čemer je zadnja faza najbolj razvita. Zadnji trendi v razvoju konkurenčne politike EU gredo v smeri njene decentralizacije.
Cilji predmeta so:
analizirati pomen konkurenčne politike nasploh in specifične konkurenčne politike EU,
predstaviti razvoj konkurenčne politike v zgodovinskem kontekstu,
predstaviti temeljne instrumente, pravila in postopke konkurenčne politike EU,
analizirati zadnje trende v razvoju konkurenčne politike EU v smeri njene decentralizacije,
predstaviti vlogo posameznih članic v izvajanju ukrepov in ciljev konkurenčne politike EU.

Course syllabus

Predmet se izvaja v enem semestru in bo pokrival naslednje vsebine:
Razlogi za razvoj konkurenčne politike nasploh in specifično konkurenčne politike EU,
Stopnje razvoja konkurenčne politike EU,
Instrumenti, pravila in postopki konkurenčne politike EU,
Tekoči trendi v razvoju konkurenčne politike EU – od javnih intervencij do decentralizacije,
Vloga posameznih članic pri uveljavljanju konkurenčne politike EU.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page