EF SEB LU logo

Korupcija in razvoj

course

Aims of the course

V zadnjem desetletju je pojav korupcije postal izjemno pomembna tema v ekonomiki razvoja. Korupcija je spoznana kot pomembna ovira tako v gospodarskem razvoju kot tudi pri učinkoviti uporabi razvojne pomoči v mnogih nerazvitih državah, v razvitih državah pa kot dejavnik, ki negativno vpliva na gospodarsko rast.

Namen predmeta je proučiti razloge za pojav korupcije in njene družbene, politične in ekonomske posledice. Predmet ima tri cilje. Prvič, proučiti teoretični okvir, oblike in posledice korupcije za gospodarski razvoj. Drugič, na študiju domačih in tujih primerov proučiti konkretne oblike korupcije ter težave pri identificiranju pojavov korupcije in pri pridobivanju in analizi podatkov. In tretjič, proučiti dobre prakse pri odkrivanju in preprečevanju korupcije v svetu.

Course syllabus

Predmet se izvaja v enem semestru in bo pokrival naslednje vsebine:
1. Opredelitev korupcije
2. Družbeni, politični in ekonomski učinki korupcije
3. Stroški korupcije in ocenjevanje občutljivosti na korupcijo v praksi
4. Kultura in korupcija (kulturne razlike v opredelitvi etičnosti in praksah v poslovnem svetu)
5. Dobre prakse in programi preprečevanja korupcije
6. Mednarodno poslovanje in sporazumi o preprečevanju korupcije
7. Integriteta in vodenje.
8. Analiza primerov iz prakse

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
 
To top of page