EF SEB LU logo

Kvantitativne finance

course

Aims of the course

- Temeljni namen predmeta je študentom nuditi vpogled v kvantitativne metode proučevanja finančnih trgov in instrumentov.
- Predmet najprej nudi pregled matematičnih osnov ter temeljnih ekonometričnih modelov, ki so za finančnega analitika nepogrešljiva, potem pa predstavlja posamezne vsebinske sklope, ki so neposredno uporabni pri delu v raziskovalnih/analitskih oddelkih večjih finančnih institucij trgov kapitala.
- Zaradi omejenosti časa ostanejo nekatere teme obdelane zgolj pregledno, kljub temu pa predmet zahteva precej analitičnega razmišljanja.
- Poudarek predmeta je vsekakor na uporabni vrednosti metodologije in ne zgolj teoretičnim izpeljavam.

Course syllabus

1. Matematične osnove in osnovne stohastičnih pristopov.
2. Modeli časovnih vrst: Mean-Reversion, naključni hod, modeli AR, MA, ARMA in GARCH. VAR modeli in kointegracija.
3. Naložbe z nespremenljivim donosnom in njihova analiza: Donosnost, trajanje in konveksnost.
4. Modeli obrestnih mer: Eno-faktorski modeli obrestnih mer. Več-faktorski modeli obrestnih mer. Obrestni izvedeni finančni instrumenti.
5. Modeli vrednotenja finančnih naložb. GMM.
6. Upravljanje premoženja in alokacija sredstev v zveznem času.
7. Mean-Variance in beta predstavitev.
8. Model Black-Sholes in elastičnosti - t.i. "grške črke".
9. Statistična in implicirana volatilnost in korelacija. Implikacije za delta ščitenje.
10. Napovedovanje volatilnosti in korelacij ter posledice negotovosti.
11. Modeliranje tržnega tveganja premoženja: Analiza glavnih komponent. Aplikacija pri ročnostni strukturi obrestnih mer. Heath-Jarrow-Morton pristop. Modeliranje volatilnostnih nasmeškov (volatility smiles), površin (surfaces) in nesimetričnosti (skews). Kovariančne matrike in uporaba pri upravljanju s tveganji in optimizaciji premoženja. (Mean-Variance analiza).
12. Numerične metode: Monte Carlo Simulacija.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in RZ-206
 
To top of page