EF SEB LU logo

Kvantitativni modeli v trženju

course

Aims of the course

- Omogočiti pregled nad nekaterimi sodobnimi in razširjenimi metodami kvantitativnega raziskovanja.
- Prikazati na praktičnih primerih, kako te metode v največji meri uporabiti v trženjski praksi.
- Spoznati pomen in proces oblikovanja kvantitativnih modelov v trženju.
- Razviti sposobnosti analize in oblikovanja modelov za potrebe trženjskih odločitev.
- Nadgraditi znanja iz statistike in dopolniti poznavanje metod, ki jih vključuje multivariatna analiza pri reševanju konkretnih raziskovalnih problemov.

Course syllabus

1. Vloga in pomen kvantitativnih modelov v trženju
2. Priprava podatkov za modeliranje v trženju (manjkajoči podatki, osamelci)
3. Razvrščanje v skupine za segmentiranje uporabnikov
4. Večdimenzionalno skaliranje za potrebe pozicioniranja
5. Korespondenčna analiza
6. Analiza variance za analizo eksperimentov
7. Multipla regresija z nepravimi spremenljivkami
8. Reševanje trženjskih problemov s pomočjo conjoint analize
9. Logit analiza
10. Linearni strukturni modeli (LISREL)
11. Uporaba kvantitativnih modelov v trženju

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 • Skype: joze.rovan 
 •  
 • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
 • Twitter: twitter.com/vzabkar 
 • Skype: vesna.zabkar 
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in P-331
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in R-405
 
To top of page