EF SEB LU logo

Management izobraževanja

course

Aims of the course

- Poglobiti znanja, pridobljena pri predmetu Osnove ekonomike in managementa izobraževanja.
- Seznaniti študenta s kompleksnostjo celotnega nabora managerskih in ekonomskih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z izobraževanjem in izobraževalnimi sistemi.
- Zagotoviti znanja, ki ekonomista usposabljajo za najzahtevnejša dela na področju managementa izobraževanja.
- Prispevati k boljšemu razumevanju vsebine in problematike managementa izobraževanja v praksi.

Course syllabus

Namen predmeta je spoznati in kritično ovrednotiti dogajanja in trende na področju managementa izobraževanja s poudarkom na Sloveniji in EU državah.
Vsebina:
1. Opredelitev managementa izobraževanja ter njegov družbenoekonomski pomen
2. Vrednotenje izobraževanja in trg delovne sile
3. Posebnosti in izzivi vodenja izobraževalnih inštitucij
4. Posebnosti managementa izobraževanja z vidika razvoja in vpeljevanja sodobnih metod izkustvenega učenja v prakso
5. Management znanja v organizacijskem kontekstu visokošolskih inštitucij
6. Produkcija znanja in njen vpliv na kakovost pedagoškega dela v visokem šolstvu
7. Upravljanje visokošolskih sistemov z vidikom financiranja
8. Načrtovanje in gradnja kariere v poslovni praksi – vloga osebnega in strokovnega razvoja posameznika
9. Vseživljenjsko učenje in učeča se družba
10. Primerjava slovenskega izobraževalnega sistema z izobraževalnimi sistemi v EU in drugih državah
11. Trendi na področju managementa izobraževanja v Sloveniji in EU

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in D110
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-penger-phd-273134/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 13:30 in P-348
 
To top of page