EF SEB LU logo

Management učenja in znanja

course

Aims of the course

- Seznaniti slušatelje s teoretičnimi osnovami procesa učenja in njegovo posledico - znanjem.
- Seznaniti študente z vplivom sprememb na uporabnost znanja in z vlogo managerjev v procesu učenja in oblikovanju učeče se organizacije.
- Študentom predstaviti praktične rešitve in jih opozoriti na najpogostejše probleme pri ravnanju z učenjem in znanjem v organizacijah.

Course syllabus

1. Dejavniki, ki zahtevajo neprestano učenje
2. Učenje kot proces
2.1. Definiranje učenja
2.2. Vrste učenja
2.3. Načini učenja
3. Znanje kot posledica učenja
3.1. Definicije znanja
3.2. Znanje kot odsev preteklosti
3.3. Vrste znanja
3.4. Uporabnost znanja v kombinaciji s kreativnostjo
4. Znanje kot lastnina
5. Znanje kot intelektualni kapital
5.1. Človekov kapital
5.2. Strukturni kapital
5.3. Relacijski kapital
6. Ravnanje z znanjem v organizaciji
6.1. Vloga managerjev pri ravnanju z znanjem
6.2. Planiranje učenja v organizaciji
6.3. Organiziranje učenja v organizaciji
6.4. Izvajanje učenja v organizaciji
6.5. Kontroliranje učenja v organizaciji
7. Oblikovanje učeče se združbe
8. Primeri uspešnega ravnanja z učenjem in znanjem

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 12:30 in R-407
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-401
 • W: http://www.mihaskerlavaj.net 
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=854484 
 • Twitter: @SkerlavajMiha 
 • Skype: mihaskerlavaj 
 • Office Hours
 • Tuesday at 15:00 in K-215
 
To top of page