EF SEB LU logo

Management v razmerah proceduralne racionalnosti

course

Aims of the course

- Soočiti in povezati spoznanja ekonomske teorije o menedžerskem procesu s spoznanji drugih družboslovnih disciplin (predvsem psihologije in sociologije).
- Predstaviti omejitve klasične ekonomske teorije kot osnove managerske teorije in prakse.
- Nadgraditi ekonomsko teorijo kot ene od osnov managerske teorije s konceptom omejene racionalnosti in njegovimi izvedenkami.
- Omogočiti študentu bolj poglobljeno in realistično razumevanje managementa.
- Razviti sposobnost celovitega razumevanja in ustreznega odzivanja na kompleksne izzive menedžmenta v organizacijah.

Course syllabus

1. Zgodovina, znanost in prihodnost managementa
2. Racionalnost in neracionalnost v kontekstu managementa
- racionalnost kot osnovna predpostavka ekonomske teorije
-celovita opredelitev racionalnosti
3. Realnosti managementa
4. Organizacijsko oblikovanje
5. Obvladovanje moči in politike v organizacijah
6. Organizacijsko obnašanje
7. Vodenje
8. Različne kulture
9.Komuniciranje
10. Znanje in uučenje
11. Inovacije in spremembe
12. Strategija
13. Globalizacija

Course director(s)

  • Marko Jaklič, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Economics (Regular Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • W: www.ef.uni-lj.si 
  • LinkedIn: www.linkedin.com/in/marko-jaklic-85291025 
  • Twitter: MarkoJaklic 
  • Skype: Marko.Jaklic 
  • Office Hours
  • Thursday at 12:00 in P-342
 
To top of page