EF SEB LU logo

Medkulturno komuniciranje

course

Aims of the course

1. Seznaniti študente s temeljni spoznanji iz področja medosebnega in medorganizacijskega komuniciranja v poslovnem in tržnem okolju, ki se odlikuje po sinergiji različnih kultur, poslovnih in osebnih vrednot ter komunikacijskih vzorcev.
2. Spoznati pomen in vlogo novejših študijskih spoznanj o medkulturni komunikaciji, razumevanje človeške dinamike v kulturno raznolikem prostoru, in izboljšati lastne kompetence in spretnosti v medkulturnem komuniciranju z uporabo tako besedne kot nebesedne komunikacije.
3. Aplicirati ključne koncepte in načela v medkulturnem komuniciranju z izdelavo nalog v in izven predavalnice in celovito skupinsko analizo komunikacijskih vzorcev na primeru izbrane kulturne skupine.
4. Sposobnost identifikacije in uporabe primernih informacijskih virov in literature za poglobitev razumevanja komunikacijskih vzorcev in za izboljšavo osebnih in strokovnih kompetenc v kulturno raznolikih poslovnih okoljih.
5. Razvoj kritičnih in kreativnih pristopov brez uporabe stereotipov in predsodkov pri reševanju problemov in odločanju v kulturno raznolikih poslovnih okoljih.

Course syllabus

1. Uvod v medkulturno komuniciranje. Organizacije in posamezniki. Notranja in zunanja komunikacija v podjetju.
2. Globalizacija poslovnega in tržnega okolja. Vloga makro dejavnikov.
3. Koncept kulture. Pomen razumevanje večkulturnega okolja za razvoj trajnih konkurenčnih prednosti.
4. Kulturne usmeritve in modeli dejavnikov kulture.
5. Medkulturni komunikacijski procesi. Problemi in ovire komuniciranja v kulturno raznolikem in dinamičnem okolju.
6. Dejavniki verbalnega in neverbalnega medkulturnega komuniciranja.
7. Medkulturna komunikacija in trženjske strategije. Orodja in sredstva. Vedenje porabnikov.
8. Medkulturna komunikacija in medorganizacijsko poslovanje. Učinkovitost kulturno raznolikih skupin.
9. Proces pogajanja. Pogajalske strategije v medkulturnem prostoru..
10. Vloga družbene odgovornosti in etike v medkulturnem komuniciranju.

Course director(s)

  • Irena Vida, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Marketing (Regular Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • Office Hours
  • Wednesday at 12:00 in P-319
 
To top of page