EF SEB LU logo

Mednarodni management človeških virov

course

Aims of the course

Cilj predmeta je študente seznaniti z izzivi povezanimi z ljudmi, ki nastopijo z internacionalizacijo poslovanja ter jih naučiti strategij, politik in praks, ki jih mednarodna podjetja uporabljajo, da bi se uspešno soočila s temi izzivi.

Po uspešno zaključenem delu pri tem predmetu bodo študentje sposobni:
1) razumeti MČV sisteme in njihove glavne izzive v mednarodnih podjetjih ter bili izboljšati svojo uspešnost znotraj le-teh,
2) učinkovito izvajati specifične aktivnosti MMČV v mednarodnih podjetjih,
3) sprejemati boljše strateške odločitve o ljudeh v mednarodnih okoliščinah ter
4) oblikovati uspešne sisteme ter prakse MMČV v mednarodnih podjetjih.
Poleg tega predmet spodbuja razvoj medkulturne občutljivosti, sistemskega razmišljanja, opazovanja konteksta ter etično vedenje v mednarodnih okoliščinah.

Course syllabus

MMČV in mednarodno delovanje

Temeljni MMČV koncepti
Razlika med MMČV in MČV
Organizacijski kontekst MMČV
Kadriranje mednarodne delovanja

Cikel menedžmenta mednarodnega talenta
Privabljanje in izbiranje za mednarodne napotitve
Usposabljanje in razvoj za mednarodne napotitve
Proces prilagajanja
Repatriacija in kariera

Mednarodno nagrajevanje in zagotavljanje uspešnosti
Sestavine mednarodnega plačevanja in nagrajevanja
Pristopi k mednarodnemu nagrajevanju
Uspešnost napotenih
Identifikacija in konceptualizacija vloge napotenega
Zagotavljanje uspešnosti
ROI napotitev

Strateški MMČV in trendi

Strateški pogled na MMČV
Globalna standardizacija in lokalizacija
Socialni kapital in osebna socialna omrežja napotenih v mednarodnih podjetjih
MMČV v čezmejnih zvezah ter v malih in srednjih podjetjih
Etična vprašanja v MMČV
Trendi MMČV

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 14:00 in P-334
 
To top of page