EF SEB LU logo

Mednarodni poslovni projekt in študijska ekskurzija

course

Aims of the course

Cilji:
1. Spoznati kompleksnost poslovnih problemov in odločanja v mednarodnem okolju.
2. Uporabiti analitična orodja in znanja s področja mednarodnega projektnega managementa za delo na realnem mednarodnem projektu za izbrano podjetje.
3. Spoznati izbran tuji trg in njegove potrošnike ter izvesti terenske analize.
4. Predstaviti ugotovitve in priporočila izbranemu podjetju.

Kompetence:
1. Analitične sposobnosti za mednarodno okolje.
2. Mednarodno timsko in projektno delo.
3. Terensko delo (uporaba konceptov in orodij v praksi).
4. Priprava svetovalnega podjetja za izbrano podjetje.
5. Predstavitev ugotovitev in priporočil pred podjetjem.
6. Medkulturna inteligenca, širitev mednarodne in lokalne miselnosti ter krepitev sposobnosti mednarodnega timskega dela.

Course syllabus

1. Uvod v predmet in projekt.
2. Kako delati v mednarodnih timih in zakonitosti projektnega dela.
3. Analitična orodja za mednarodno poslovanje.
4. Analiza izbrane države, trga, potrošnikov in konkurence.
5. Medkulturne razlike ter medkulturna inteligenca in veščine (npr. mreženje, komunikacija).
6. Strokovna ekskurzija (s predavanji in obiski na terenu ter raziskovanjem na terenu).
7. Analiza in sinteza ugotovitev s terenskega obiska.
8. Predstavitev projektov (v sodelovanju z izbranimi podjetji).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page