EF SEB LU logo

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

course

Aims of the course

Namen predmeta je predstaviti in razložiti problematiko v zvezi s pripravo računovodskih izkazov po mednarodnih računovodskih standardih. Glavni cilj predmeta je razviti veščine študentov v zvezi s pripravo izkazov.

Course syllabus

Vsebina predmeta je študentom celovito predstaviti problematiko poročanja podjetij po mednarodnih računovodskih standardih. Razložili bomo, kako je računovodstvo povezano z okoljem in do kakšne mednarodne harmonizacije prihaja na področju poročanja podjetij. Velik del predmeta bo namenjen spoznavanju računovodskih institucij, posebej mednarodnemu odboru za sprejemanje računovodskih standardov. Spoznali bomo mednarodne računovodske standarde poročanja, ki jih je izdal odbor in ki jih je sprejela Evropska unija. Razložili bomo okvir računovodskega poročanja, MRS 1, glavne standarde in pripravo individualnih in konsolidiranih poročil po (IAS 7, 8, 10, IFRS 3 and IAS 14/IFRS 8).

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
 
To top of page