EF SEB LU logo

Mednarodno poslovno pravo 2

course

Aims of the course

Seznaniti študente z razvojnostjo prava korporacij in temeljnimi prvinami najpomembnejših mednarodnih pravnih poslov in kategorij, ter z razvojnostjo obravnavanega pravnega področja.

Course syllabus

1. Uvod v vire in sestav mednarodnega poslovnega prava. Avtonomno pravo. Tipske pogodbe. Običaji. Uzance
2. Globalno trgovinsko (poslovno) pravo
3. Merodajno (izbrano pravo) za mednarodna pogodbena razmerja in mednarodno zasebno pravo.
4. Pravo družb v tujih pravnih redih (EU, ZDA etc)
5. Mednarodno pogodbeno pravo
5.1. Mednarodna prodajna pogodba - (Dunajska konvencija)
5.2. Mednarodna licenčna pogodba, s posebnim poudarkom na njenem sestavu in nevarnostmi omejitvenih klavzul
6. Mednarodno pravo intelektualne lastnine
7. Mednarodni plačilni in finančni promet
8. Arbitraža, konciliacija in t.i. mešani načini reševanja sporov iz mednarodnih poslovnih razmerij (med-arb)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in RZ-202
  • opis (angleški)
  • ATTENTION:
 
To top of page