EF SEB LU logo

Mednarodno trženje

course

Aims of the course

- Razviti trženjska znanja v pogojih dinamičnih mednarodnih trgov.
- Razviti sposobnosti razumevanja različnosti trgov in njihovega vpliva na razvoj in izvajanje trženjskih spletov in trženjskih strategij podjetij na mednarodnih trgih.
- Razviti sposobnosti razumevanja standardizacije in adaptacije v mednarodnem trženju.
- Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela in prezentacij (priprava projekta/seminarja) ter uporabe študij primerov.
- Poročanja (ustnega, pisnega)
- Kritične analize, sinteze, reševanja problemov, kritičnega mišljenja.

Course syllabus

1. Sodobni pomen in razsežnosti mednarodnega trženja
2. Analiza okolij mednarodnega trženja, v katerih delujejo trženjsko rastoča podjetja
3. Trženjske raziskave, sodobne metode in informacijska orodja v mednarodnem trženju
4. Značilnosti in proces izbora trgov v mednarodno delujočem podjetju
5. Razumevanje in analiza vedenja lokalnih kupcev, segmentacija in pozicioniranje
6. Strategije razvoja sestavin trženjskega spleta v mednarodnem trženju
Adaptacija/standardizacija v mednarodnem trženju
7. Posebnosti medorganizacijskega in nakupnega vedenja podjetij v mednarodnem trženju
Trženje na podlagi odnosov
8. Posebnosti mednarodnega trženja storitev
9. Regoinalni izzivi mednarodnega trženja

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Irena Vida, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Marketing (Regular Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • Office Hours
  • Wednesday at 12:00 in P-319
 
To top of page