EF SEB LU logo

Mikrostruktura finančnih trgov

course

Aims of the course

- Razviti temeljno razumevanje o organizaciji borznega trgovanja.
- Pojasniti kako lahko investitorji minimizirajo trgovalne transakcijske stroške.
- Pojasniti kako lahko institucionalni borzni subjekti (posredniki, borzni trgovci, vzdrževalci trga) določajo cene in izpolnjujejo naročila.
- S pomočjo računalniških simulacij ponuditi študentom izkušnjo trgovanja in razumevanja različnih organizacijskih trgovalnih vidikov.

Course syllabus

1. Pogosto se predpostavlja, da se vrednostne papirje izdaja in z njimi trguje brez frikcij.
2. V resnici pa je z trgovanjem povezanih več stroškov kot zgolj samo provizije posrednikov.
3. Z vprašanji trgovalnih sistemov se ukvarja veda o tržni mikrostrukturi, ki postaja eno najhitrejše rastoči podpodročij finančne znanosti.
4. Pri predmetu bomo analizirali različne vidike organizacijskih trgovalnih oblik kot tudi logiko in posledice regulative borznega trgovanja.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-105
 
To top of page