EF SEB LU logo

Načrtovanje razvoja turizma

course

Aims of the course

- Spoznati razloge in potrebe po načrtovanju razvoja turizma.
- Spoznati metode načrtovanja razvoja turizma.
- Spoznati področja načrtovanja in subjekte, ki so vključeni v razvoj turizma.
- Spoznati posamezne primere načrtovanja razvoja turizma doma in v svetu.

Course syllabus

1. Uvod in predstavitev predmeta
2. Zakaj načrtovati razvoj turizma?
3. Poznavanje okolij za razvoj turizma
4. Načela načrtovanja razvoja turizma
5. Nacionalna, regionalna, lokalna raven načrtovanja razvoja turizma
6. Opredelitev vizije, postavljanje ciljev in scenarijev razvoja turizma
7. Pričakovanja turističnega tržišča
7.1. Kje je tržišče?
7.2. Pozicioniranje in USP
7.3. Imidž in razvoj blagovnih znamk
8. Kako uresničiti razvojne cilje?
8.1. Interakcija akterjev v turizmu
8.2. Ukrepi za uresničitev razvojnih ciljev
9. Vloga človeškega faktorja v turizmu
10. Metode načrtovanja razvoja turizma
11. Implementacija razvojnih načrtov
12. Spremljanje uresničevanja razvojnih ciljev
13. Študij primerov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-101
 
To top of page