EF SEB LU logo

Obvladovanje stroškov

course

Aims of the course

- Utemeljiti pomen obvladovanja stroškov v sodobnih podjetjih in drugih organizacijah.
- Poglobljeno spoznati različne vidike obravnavanja stroškov z vidika njihovega pomena v posameznih delih in aktivnostih poslovnega procesa.
- Spoznati in razumeti različne managerske tehnike in orodja, ki se nanašajo na obvladovanje stroškov.
- Seznaniti se z raziskavami s področja obvladovanja stroškov v Sloveniji in v svetu.
- Seznaniti se z najboljšimi praksami pri obvladovanju stroškov.

Course syllabus

1. Opredelitev obvladovanja stroškov in njegovega pomena v sodobnih podjetjih in organizacijah
1.1. Kaj razumemo z obvladovanjem stroškov
1.2. Obvladovanje stroškov kot pogoj za preživetje podjetij v zahtevnih sodobnih gospodarskih razmerah
1.3. Vloga računovodstva v procesu obvladovanja stroškov
2. Managerske tehnike, orodja in rešitve pri obvladovanju stroškov
2.1. Stroški po aktivnostih poslovnega procesa
2.2. Poslovodenje na temelju aktivnosti poslovnega procesa
2.3. Stroški življenjskega cikla in ciljni stroški
2.4. Ostali managerski koncepti, povezani z obvladovanjem stroškov
3. Strateško obvladovanje stroškov
4. Empirične raziskave s področja obvladovanja stroškov v svetu in v Sloveniji
5. Najboljše prakse pri obvladovanju stroškov
5.1. Primeri iz podjetij
5.2. Primeri iz uprave in javnega sektorja

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 14:00 in D110
 
To top of page