EF SEB LU logo

Obvladovanje tveganja v projektih

course

Aims of the course

- Predstaviti problematiko obvladovanja tveganj v okviru managementa (ravnanja) projektov, ki predstavlja nadgradnjo vsebin pri predmetu Ravnanje projektov.
- Razviti znanje in sposobnosti za predvidevanje, načrtovanje in uporabo orodij za obvladovanje različnih tveganj v okviru projektov.
- Osvojiti razumevanje kompleksnih povezav projektov s procesi v podjetju, projektne organizacije z organizacijsko strukturo podjetja in razviti potrebna managerska znanja za obvladovanje tveganj v projektih.

Course syllabus

1. Management projektov
1.1. Metodologije za management projektov
1.2. Management več povezanih projektov
1.3. Vpetost projektov v organizacijsko strukturo podjetja
1.4. Vpetost projektov v organizacijske procese podjetja
2. Načrtovanje obvladovanja tveganj v projektih
2.1. Izbira projekta
2.2. Proces načrtovanja projekta
2.3. Predvidevanje tveganj in načrtovanje obvladovanja tveganj v projektih
3. Tveganja v projektih
3.1. Tveganje v zvezi z rezultatom projekta (produkt, storitev)
3.2. Tveganje v zvezi s časovnim okvirom projekta
3.3. Tveganje v zvezi s potrebnimi sredstvi
4. Obvladovanje omejitvenih dejavnikov pri izvajanju projekta in dokumentiranje tveganj
5. Ugotavljanje, analiziranje in obvladovanje tveganj v okviru posameznih aktivnosti
6. Ugotavljanje, analiziranje in obvladovanje tveganj projektov kot celote

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-325
 
To top of page