EF SEB LU logo

Odnosi z javnostmi

course

Aims of the course

- Poglabljati znanja za razmejitev odnosov z javnostmi od drugih oblik trženjskega komuniciranja.
- Razviti sposobnosti načrtovanja, izvajanja in vrednotenja strategij odnosov z javnostmi.
- Spoznati študente s tehnikami in programi vodenja strateškega komuniciranja odnosov z javnostmi.

Course syllabus

1. Opredelitev, izvor in praktiki odnosov z javnostmi
2. Temelji odnosov z javnostmi
2.1 Javnosti podjetja
2.2 Etični in pravni vidiki odnosov z javnostmi
2.3 Komuniciranje in javno mnenje
2.4 Mediji in odnosi z mediji
3. Proces ravnanja odnosov z javnostmi
3.1 Definiranje problema
3.2 Načrtovanje kampanj
3.3 Izvedba kampanj
3.4 Vrednotenje rezultatov
4. Praksa odnosov z javnostmi
4.1 Pridobitno naravnane organizacije
4.2 Vladne službe in politika
4.3 Nepridobitno naravnane organizacije, zdravstvo in izobraževanje
4.4 Gospodarske zbornice, poslovna združenja in sindikati
5. Krizni odnosi z javnostmi

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-331
 
To top of page