EF SEB LU logo

Oglaševanje

course

Aims of the course

- Poglabljati znanja za povezovanje oblik trženjskega komuniciranja v integrirano trženjsko komuniciranje.
- Posredovati znanja za učinkovito in uspešno vodenje in izvajanje ITK.
- Razviti sposobnosti oblikovanja strategij načrtovanja, izvajanja in vrednotenja strategij ITK.

Course syllabus

1. Vloga in funkcija integriranega trženjskega komuniciranja (ITK) v družbi
2. Analiza okolja ITK
2.1. ITK in vedenje porabnikov
2.2. Raziskovanje za potrebe ITK
3. Strateško načrtovanje ITK (oglaševanje, pospeševanje prodaje, publiciteta, neposredno trženje, digitalno trženje)
4. Načrtovanje in razvijanje kreativnih strategij
5. Izvajanje in vrednotenje kreativnih strategij
6. Medijske strategije s poudarkom na digitalnih medijih
7. Merjenje uspešnosti ITK
8. Zakonska in etična ureditev ITK

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-331
 
To top of page