EF SEB LU logo

Posebnosti poslovanja na rastočih trgih

course

Aims of the course

Razviti sposobnosti razumevanja različnosti in posebnosti poslovnih okolij rastočih trgov (političnih, pravnih, ekonomskih, kulturnih idr.vidikov trgov) Azije, Afrike, Latinske Amerike in nekdanje Vzhodne Evrope

Pridobiti znanja o posebnostih poslovanja na rastočih trgih in možnih načinih vstopa na obravnavane trge

Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela in prezentacij (analize poslovnih primerov, priprava seminarja/projekta)

Razviti sposobnosti iskanja ustreznih virov o rastočih trgih; ter razviti sposobnosti izvedbe analiz za potrebe odločanja na ravni podjetij.

Razviti sposobnosti analiz, sintez in reševanja problemov.

Course syllabus

Predstavitev in makroekonomska analiza izbranih rastočih trgov in regij: Azija, Afrika, Latinska Amerika, nekdanja Vzhodna Evropa
Uravnavanje poslovanja in trgovine v izbranih rastočih regijah/trgih. Integracijski vidiki.
Predstavitev in analiza možnosti poslovanja v posameznih izbranih trgih/regijah. Posebnosti pravnega, političnega, kulturnega, ekonomskega, tehnološkega, okoljskega vidika trgov (pest in c analiza, analiza tržnega potenciala).
Razvoj potencialnih vstopnih strategij na izbrane rastoče trge.
Različnosti kulture in pogajanj na izbranih trgih.
Rastoči trgi v prihodnje.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page