EF SEB LU logo

Postkeynesianska ekonomska teorija

course

Aims of the course

- Predstaviti študentom postkeynesianski pogled na glavna makroekonomska in mikroekonomska vprašanja.
- Usposobiti študenta za uporabo postkeynesianskih "orodij" ekonomske analize.
- Predstaviti evolucijo Keynesove teorije v postkeynesiansko.
- Spodbuditi pri študentih kritični odnos do ekonomske teorije in njene uporabe v ekonomski analizi.
- Usposobiti študenta za postkeynesiansko razlago slovenskega gospodarstva.

Course syllabus

1. Nastanek in pomen postkeynesianske ekonomske teorije
2. Kritika neoklasične ekonomske teorije kot iztočnica za nastanek postkeynesianske ekonomske teorije
2.1. Temelji sraffianskega ekonomskega modela
2.2. Izbira tehnike in mezdno-profitni odnos
2.3. Povratek tehnike in učinki sestave kapitala
2.4. Kritika neoklasične teorije delitve, proizvodnje in kapitala (rasti)
3. Postkeynesianska teorija delitve
3.1. Harrod-Domarjeva in cambridgeska enačba
3.2. Dve razlagi postkeynesianske teorije delitve
3.3. Postkeynesianska teorija delitve in trgi proizvodnih dejavnikov (obrestna mera, mezda)
4. Postkeynesianska teorija cen
4.1. Tri teorije cen: marginalistična, po zgledu M. Kaleckega, teorija normalnih cen
4.2. "Nova" teorija konkurence
4.3. "Nova" teorija podjetja
5. Teorija efektivnega povpraševanja
5.1. Osnove teorije efektivnega povpraševanja
5.2. Monetarni vidiki ekonomije
5.3. Postkeynesianska razlaga rasti
5.4. Postkeynesianska razlaga inflacije
6. Zaokrožitev postkeynesianskega modela gospodarstva
6.1. Kratkoročni postkeynesianski ekonomski model
6.2. Dolgoročni postkeynesianski ekonomski model
7. Slovensko gospodarstvo z vidika postkeynesijanske ekonomske teorije

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in P-304
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 13:15 in P-308
 
To top of page