EF SEB LU logo

Regionalna ekonomika

course

Aims of the course

- Seznaniti študente s pomenom lokacije pri obravnavanju gospodarskega razvoja
- Naučiti študente uporabljati sodobne metode regionalne ekonomske analize
- Seznaniti študente z realnostjo regionalnih razlik globalno, v EU in v Sloveniji
- Razviti kritično razumevanje silnic, ki vplivajo na rast regij in njihovo konkurenčnost
- Razviti kompetence študentov za prepoznavanje regionalnih razvojnih težav in potencialov

Course syllabus

1. Lokacija proizvodnje
1.1. Lokacija proizvodnje v ekonomski teoriji
1.2. Ekonomije aglomeracije
1.3. Urbanizacija, urbana območja in urbani sistemi
1.4. Prostorska porazdelitev gospodarske aktivnosti: ekonomska geografija in ekonomska zgodovina

2. Regionalne razlike in gospodarska rast
2.1. Teorije regionalne rasti
2.2. Specializacija regij, menjava in multiplikativna analiza
2.3. Regionalne razlike in procesi kumulativne rasti
2.4. Trg dela in medregionalne migracije
2.5. Regije in njihov prispevek h gospodarski rasti

3. Regionalna ekonomska politika
3.1. Instrumenti regionalne politike
3.2. Regionalne razlike v EU in kohezijska politika EU
3.3. Regionalne razlike in regionalna politika Slovenije

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 9:00 in R-302
  • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
  • ATTENTION:
 
To top of page