EF SEB LU logo

Satelitski računi za turizem

course

Aims of the course

Seznaniti študente s ekonomskimi specifikami turizma ter z problematiko spremljanja ekonomskega pomena turizma v gospodarstvu
Predstaviti študentom načine in tehnike za spremljanje ekonomskega pomena turizma v gospodarstvu
Seznaniti študente z metodologijo Satelitskih računov za turizem, ki je najbolj napredna metodologija na področju ekonomskega spremljanja turizma

Course syllabus

Turizem kot gospodarska panoga
Opredelitev in tipologije turizma
Ekonomske specifike turizma v primerjavi z ostalimi panogami
Metode merjenja ekonomskega pomena turizma
Uvod v metodologijo satelitskih računov za turizem
Fizični tokovi v turizmu
Turistično povpraševanje
Turistična ponudba
Povezanost med satelitskimi računi za turizem ter nacionalnimi računi gospodarstva
Ekonomski učinki turizma
Ekonomski pomen turizma v Sloveniji ter primerjava z drugimi državami

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in R-405
 
To top of page