EF SEB LU logo

Skupna zunanjetrgovinska politika

course

Aims of the course

- Pridobiti temeljna znanja o oblikovanju in institucijah ter instrumentih Skupne zunanjetrgovinske politike EU (SZTP).
- Seznaniti študente z instrumentarijem zunanjetrgovinske zaščite in spodbujanja izvoza v okviru EU.
- Razviti sposobnosti in veščine skupinskega dela in sposobnosti predstavitve seminarskih del in nalog.

Course syllabus

1. Opredelitev Skupne zunanjetrgovinske politike EU (SZTP)
2. Oblikovanje in institucije SZTP
3. Trgovinska strategija Evropske Unije (regionalni in sektorski vidiki)
4. Instrumenti zunanjetrgovinske politike
5. Regionalni pristop SZTP EU
6. Ukrepi SZTP po posameznih sektorjih
7. Reševanje sporov v okviru WTO

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
 
To top of page