EF SEB LU logo

Stohastični modeli v financah in zavarovalništvu

course

Aims of the course

- Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnim stohastičnim modelom, uporabnem pri vrednotenju opcij (tako delniških kot obvezniških).
- Glede na vse večjo popularnost uporabe opcij v finančnih institucijah, je osnovno poznavanje nujna podpora odločitvam znotraj teh podjetij

Course syllabus

1. Binomski model vrednotenja
2. Verjetnostna teorija v prostoru meta kovanca
3. Cene pri posameznih stanjih, CAPM model
4. Izvedeni vrednostni papirji ameriškega tipa
5. Slučajni hod
6. Vrednotenje vrednostnih papirjev, ki temelijo na obrestnih merah

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in RZ-206
 
To top of page