EF SEB LU logo

Teorija iger v dinamičnih sistemih

course

Aims of the course

- Seznaniti slušatelje z matematičnimi temelji za poslovno odločanje, ki jih daje Teorija iger.
- Omogočiti razumevanje principov strateškega odločanja, ki jih bodo spoznali v nadgradnji (aplikaciji) tega predmeta v različnih poslovnih situacijah.
- Osvojiti osnovne koncepte, ki se uporabljajo pri opisovanju in raziskovanju vseh vrst konkuriranja podjetij na trgih, vstopa na trg, pogajanj itd.

Course syllabus

1. Uvod v teorijo iger
2. Antagonistične in neantagonistične igre
3. Igre z N igralci
3.1. Koalicija (karakteristična funkcija)
3.2. Imputacije (dominacija imputacij, jedro, igre s konstantno vsoto, glasovanje kot igra)
3.3. Strateška ekvivalenca (Ekvivalenca in imputacije, Reducirana oblika (0,1))
3.4. Dva koncepta rešitev (Stabilne množice imputacij, Shapleyeva vrednost)
4. Simulacije iger
4.1. Trije algoritmi (Naivni algoritem, algoritem z vejanjem in omejevanjem, Alfa-Beta algoritem z izločanjem posameznih vej,
4.2. Vrednotenje
5. Diferencialne igre
5.1. Deterministične zvezne diferencialne igre z dvema igralcema
5.2. Diferencialne igre dveh igralcev z vsoto 0.
5.3. Igra z zasledovanjem.
5.4. Koordinirane diferencialne igre.
5.5. Nekooperativne diferencialne igre.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 9:00 in Online
 
To top of page