EF SEB LU logo

Timi in timsko delo v organizacijah

course

Aims of the course

Slušatelje seznaniti z zahtevnejšimi koncepti povezanimi z delom v skupinah in s timi.

Spodbutiti poglobljeno razumevanje procesov v timih in razvoja tima.

Slušatelje naučiti, kako organizirati ustrezne time in kako uspešno delovati v timu kot član in kot vodja)

Slušatelje naučiti, kako managirati projekte /sisteme z več timi.

Course syllabus

1. Zakaj timi? Tipologija delovnih opravil in medsebojna odvisnost
2. Opredelitev tima in razvrstitev timov
3. Organizacija tima: Sestava tima in kontekst timskega dela
4. Razvoj tima in stopnje zrelosti tima
5. Značilnosti tima, timski procesi in stanja: kognitivni, afektivni in vedenjski vidiki
6. Organizacijska in sistemska umeščenost sodobnih timov
7. Management sistemov z več timi
8. Izbrani timi: virtualni tim, tim vrhnjih managerjev, podjetniški tim
9. Pojav izzida na ravni tima (uspešnost tima)
10. Značilnosti visoko uspešnih timov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 14:00 in P-334
 
To top of page