EF SEB LU logo

Trženje destinacij

course

Aims of the course

- Posredovati študentom temeljna spoznanja o sodobnih pogledih na trženje destinacij, ki v sodobnem času potrebujejo podobne prijeme in trženjske strategije kot ostale poslovne entitete. - Seznaniti študente z uspešnimi primeri trženja svetovnih destinacij, ki vključujejo primere trženja držav, regij ali mest.
- Seznaniti študente z dosedanjimi primeri trženja destinacije Slovenije - Spodbuditi študente k skupinskemu delu in uporabi pridobljenih znanj pri reševanju konkretnih problemov s področja trženja destinacij.

Course syllabus

1. Opredelitev pojma destinacije kot kompleksne entitete – pogled z vidika različnih interesnih skupin
2. Funkcija trženja destinacije kot nadgradnja funkcije managementa
3. Znamka destinacije: identitetni koncept in koncept premoženja destinacije v očeh tujih javnosti
4. Koncept identitete destinacije
5. Premoženje destinacije v očeh tujih javnostih: analiza posameznih elementov (zavedanja, podobe, zaznane kakovosti in zvestobe)
6. Uporaba ustreznih orodij trženjskega komuniciranja pri trženju destinacij
7. Trženje privlačnosti in prireditev

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page