EF SEB LU logo

Trženje v nepridobitno naravnanih organizacijah

course

Aims of the course

* Razviti temeljna znanja, ki so potrebna za uspešno uporabo trženjskega koncepta v nepridobitno naravnanih organizacijah.
* Nadgraditi in dopolniti znanje, ki so ga študenti pridobili pri temeljnih trženjskih predmetih, tako da so upoštevane posebnosti poslovodenja v nepridobitno naravnanih organizacijah.
* Opozoriti na pasti pri prenosu tradicionalnih trženjskih znanj v nepridobitno naravnano organizacijo ter prikazati, kako lahko nepridobitno naravnano trženje nasploh prispeva k boljšemu razumevanju in splošnem napredku trženja.

Course syllabus

1. Obseg, izzivi in razvoj neprofitnega sektorja
2. Razvijanje družbene in trženjske naravnanosti
3. Načrtovanje trženja
4. Trženjske raziskave
5. Trženjski cilji in strategije
6. Znamčenje
7. Trženjski splet
8. Družbeno trženje
9. Zbiranje sredstev
10. Trženje v umetnosti
11. Trženje v izobraževanju
12. Trženje v zdravstvu
13. Socialno podjetništvo
14. Podpora in management prostovoljcev
15. Trženje v javnem sektorju

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:30 in P-329
 
To top of page