EF SEB LU logo

Vedenjske finance

course

Aims of the course

* Namen predmeta je predstaviti alternativno razlago obnašanja vlagateljev in udeležencev trgov kapitala in posledice za delovanje teh trgov.
* Vedenjske finance nasprotujejo razlagi učinkovitih trgov in kot alternativo racionalnem obnašanju vlagateljev ponujajo teorijo izgledov, ki vključuje različne hevristično vodene pristranskosti vlagateljev.
* Predmet obravnava temeljne prispevke vedenjskih razlag ter predstavlja področja, kjer je mogoče njihove zaključke uporabiti v praksi.

Course syllabus

1. Obnašanje vlagateljev in neučinkovitosti na finančnih trgih
1.1. Pregled sodobne premoženjske teorije in anomalij na finančnih trgih
1.2. Omejenost arbitraže
1.3. Teorija izgledov, vedenjske pristranskosti, sidranje in miselno razvrščanje
1.4. Uganka premije za tveganje, napovedovanje prihodnjih donosnosti, premija za velikost, učinek vztrajnosti v donosnosti, uganka zaprtih investicijskih skladov, prekomerno trgovanje, itd.
2. Vedenjske poslovne finance
2.1. Pregled finančnih politik in sodobne finančne teorije
2.2. Neracionalni vlagatelji in racionalni manager
2.3. Racionalni vlagatelji in neracionalni managerji
2.4. Vpliv vedenjskih pristranskosti na finančne politike v podjetju (financiranje, investiranje, politika delitve dobička, uravnavanje dobička, nagrajevanje managerjev, delitev delnic, itd.)

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 18:00 in RZ-105
  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-105
 
To top of page