EF SEB LU logo

Zunanja trgovina in multinacionalna podjetja

course

Aims of the course

Seznaniti študente z načinom delovanja multinacionalnih podjetij, njihovimi posebnostmi in njihovim vplivom na konkurenčna podjetja in narodnogospodarske agregate. - Razviti metode rigorozne matematične analize delovanja multinacionalnih podjetij v kontekstu modelov zunanje trgovine. - Analizirati vlogo in pomen multinacionalih podjetij v procesu globalizacije.

Course syllabus

1. Mednarodna trgovina in/ali mednarodna proizvodnja (substituta ali komplementa) 2. Opredelitev multinacionalnega podjetja in analiza vzrokov in posledic razvoja multinacionalne proizvodnje v drugi polovici 20. stoletja 3. Zgodovinski razvoj teorije multinacionalnega podjetja 4. Analiza teoretičnih modulov, ki sestavljajo teorijo multinacionalnega podjetja 5. Teoretični model multinacionalnega podjetja 6. Pregled empiričnih raziskav delovanja multinacionalnih podjetij ter ocena vloge multinacionalk in neposrednih kapitalskih tokov v procesu globalizacije 7. Analiza poslovanja slovenskih multinacionalnih podjetij: ali naložbe v tujino zmanjšujejo slovenski izvoz

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page