EF SEB LU logo

Ekonomika tranzicije

course

Aims of the course

Namen predmeta je zagotoviti študentom temeljito razumevanje ekonomskega razvoja na podlagi odločitev sprejetih v preteklosti, preko česar si je skupna socialistična dediščina nabrala veliko podobnosti v poslovnem okolju. Razvoj na podlagi odločitev sprejetih v preteklosti je pomemben v regiji JVE, še posebej v državah bivše Jugoslavije, kjer jih poleg skupnega socialno-ekonomskega sistema povezujejo tudi skupni zgodovinski in kulturni elementi.

Course syllabus

Predmet »Ekonomika tranzicije« se osredotoča na analizo pretekle in trenutne ekonomske uspešnosti, kot tudi prihajajočih razvojnih izzivov gospodarstev v tranziciji, s poudarkom na preučevanju držav Jugovzhodne Evrope (JVE).

Predmet bo združeval dva glavna dela. Prvi del bo splošni, ki bo zagotovil povzetek analize ekonomskega razvoja držav v tranziciji. Izhodiščna točka tega dela predmeta bo analiza časa socializma, kateri je definiral skupne začetne pogoje tranzicije. Tej uvodni diskusiji bo sledila analiza samega procesa tranzicije. Tranzicija je predstavljala razhajajoči proces zaradi uporabljenih različnih pristopov k samemu problemu (postopni ali šok terapija), kot tudi (še posebej v JVE regiji) zaradi zaostanka povzročenega s strani političnih in nacionalističnih napetosti. Kljub vsemu, pa so si gospodarstva v tranziciji med obdobjem visoke rasti tik pred krizo delila številne podobnosti. Poleg tega je bil, in še vedno je, vstop v EU kot glavni politično-ekonomski cilj uspešno dosežen s strani večine držav, ki niso bile članice FSU, z izjemo večine držav članic bivše Jugoslavije. Medtem ko je EU ena izmed glavnih faktorjev ekonomske rasti ter političnih ciljev, pa bodo ostali faktorji rasti ter konkurenčnosti v prihodnje v državah JVE obravnavali: uspešnost strukturnih reform (posebno tistih, ki se tičejo trga dela), ugodno poslovno okolje, FDI in menjava. Na sistematičen način pa bosta obravnavani tudi dve težji skupini izzivov, s katerimi se trenutno soočajo države v tranziciji: (1) finančna kriza in (2) viri rasti ter izzivi v prihodnje, vključno z vlogo industrijske politike.

Drugi del predmeta se bo osredotočil na gospodarstva bivše Jugoslavije. Namen drugega dela predmeta bo poudariti značilnosti držav v smislu njihovih preteklih izkušenj razvoja tranzicije, omogočiti vpogled na njihovo trenutno situacijo ter navesti glavne izzive, s katerimi se bodo države soočile v prihodnje. Perspektiva ekonomskega razvoja bo predstavljena v povezavi s širšimi vidiki ‘poslovanja in kulture’, kar bo omogočilo študentom podrobnejše razumevanje regije ter glavnih karakteristik poslovanja znotraj le te. Podrobneje bodo analizirane tri pod-regije: Republika Srpska, Federacija BiH (oba dela Bosne in Hercegovine, vendar si kulturno med seboj zelo različna) ter Črna gora. V vseh primerih bodo predavanja zagotovila natančen pregled nad gospodarskim ter poslovnim razvojem vsake izmed držav. Predavanja bodo vodena tudi s strani strokovnjakov, kateri bodo zagotovili kar najboljši možen vpogled v dogajanje.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 11:00 in RZ-307
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 10:00 in RZ-301
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 9:00 in R-302
 • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
 • ATTENTION:
 
To top of page