EF SEB LU logo

Korporacijsko upravljanje 2

course

Aims of the course

Osnovni namen predmeta je študente seznaniti z agentskimi problemi v modernih korporacijah ter z delovanjem mehanizmov korporativnega upravljanja. Študenti bodo razvili teoretične sposobnosti upravljanja družb. Sposobni bodo samostojno razumevati in analizirati različne prakse korporativnega upravljanja.

Course syllabus

Opredelitev korporativnega upravljanja
Mehanizmi korporativnega upravljanja
Lastniška struktura in korporativno upravljanje
Aktivno delničarstvo
Eno in dvotirni sistemi upravljanja
Pravne obveznosti in sestava nadzornega sveta
Trg kapitala in mehanizem prevzemov
Kodeksi dobrega korporativnega upravljanja
OECD pravila korporativnega upravljanja družb
Razmerje med upravo in nadzornim svetom pri oblikovanju strategije družbe
Koncept družbene odgovornosti
Korporativno upravljanje v krizi
Finančni nadzor
Revizija in notranja revizija
Vprašanja računovodskih politik in poročanja
Merjenje uspešnosti in nagrajevanje uprave

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in P-332
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 12:15 in P-311
 
To top of page