EF SEB LU logo

Kultura v organizaciji

course

Aims of the course

Po zaključenih predavanjih in študiju pri predmetu »Kultura v organizaciji« bodo študenti sposobni :
1. Opisati zunanjo in notranje organizacijsko okolje ter dimenzije le-teh v luči organizacijske kulture.
2. Razložiti strategije, ki jih managerji uporabljajo pri prilagajanju organizacije negotovem ali nestabilnem okolju.
3. Definirati kulturo v organizaciji in podati primere iz prakse.
4. Razložiti organizacijske simbole, zgodbe, heroje, slogane in ceremonije ter njihova razmerja do organizacijske kulture.
5. Opisati, kako je organizacijska kultura povezana z okoljem organizacije.
6. Definirati kulturološkega vodjo in razložiti orodja, ki ji kulturološki vodja uporablja, da udejanja/razvija visoko učinkovito (t.i. odlično) organizacijsko kulturo.
7. Analizirati organizacijsko kulturo s pomočjo uporabe različnih orodij in tehnik.
8. Analizirati in uporabiti pristope, ki pomagajo poslovoditi in spreminjati organizacijsko kulturo s ciljem povečanja zadovoljstva zaposlenih in višje učinkovitosti in uspešnosti organizacije.
9. Raziskati in definirati vrednote v organizaciji in razložiti, kako organizacijska kultura vpliva na udejanjanje ciljev.
10. Začeti razmišljati o tem, v kolikor organizacija potrebuje spremembo organizacijske kulture in kako bi to lahko udejanjili.
11. Sintetizirati glavne teme/področja organizacijske kulture v t.i. holistični vidik oz. razumevanje razvoja organizacijske kulture.

Course syllabus

Prvi modul: doc. dr. Jana Žnidaršič:
1. OKOLJE IN ORGANIZACIJSKA KULTURA
2. VPLIV ZUNANJEGA OKOLJA NA KULTURO V ORGANIZACIJI
3. VPLIVI NACIONALNE KULTURE NA KULTURO V ORGANIZACIJI
4. NOTRANJE DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Drugi modul: doc. dr. Sandra Penger:
1. ANALIZIRANJE IN OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE ZA INOVATIVEN ODZIV
2. SPREMINJANJE KULTURE V ORGANIZACIJI
3. POSLOVODENJE VISOKO USPEŠNE (T.I. ODLIČNE) ORGANIZACIJSKE KULTURE
4. VODENJE IN ORGANIZACIJSKA KULTURA
5. TRENDI NA PODROČJU ORGANIZACIJSKE KULTURE


Course director(s)

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-penger-phd-273134/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 13:30 in P-348
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 18:00 in P-348
 
To top of page