EF SEB LU logo

Management poslovne odličnosti

course

Aims of the course

Cilj tega predmeta je predstaviti sodobno razumevanje celovitega upravljanja kakovosti (TQM – Total Quality Management) in poslovne odličnosti (BE – Business Excellence) ter njihovih elementov, kot so zadovoljstvo strank, vključenost zaposlenih, vodenje, kultura kakovosti ter nenehno učenje in izboljševanje. Na podlagi znanstvenih člankov in študij primerov bodo predstavljeni temeljni koncepti in pristopi poslovne odličnosti, ki bodo študentom omogočili razumevanje ključnih korakov za uspešno izvajanje TQM in BE. Gostujoča predavanja in seminarske naloge naj bi študentom pomagali razumeti in uporabiti različna orodja in tehnike obvladovanja kakovosti za optimizacijo ugotovljenih težav s kakovostjo v lokalnih podjetjih.

Course syllabus

1. Pristop obvladovanja celovite kakovosti (OCK) za poslovno odličnost organizacije
2. Modeli poslovne odličnosti in standardi kakovosti ter uveljavljanje le-teh
3. Strateški management in konkurenčna prednost
4. Management kakovosti, etika in družbena odgovornost podjetij
5. Kultura kakovosti
6. Zadovoljstvo, zadržanje in zvestoba strank
7. Opolnomočenje zaposlenih
8. Vodenje in obvladovanje sprememb
9. Timsko delo
10. Komunikacije
11. Uporaba orodij obvladovanja kakovosti
12. Vitko poslovanje
13. Partnerstva in strateška zavezništva
14. Izobraževanje in usposabljanje
15. Premagovanje politik, negativnosti in konfliktov

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 15:00 in P-326
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 16:00 in R-301
 
To top of page