EF SEB LU logo

Poslovodno računovodstvo

course

Aims of the course

Razviti znanje za uporabo računovodskih informacij pri odločanju in nadziranju
Obvladati metodiko priprave računovodskih in drugih informacij za odločanje in nadziranje po posameznih izvajalnih funkcija

Course syllabus

Uvod v poslovodno računovodstvo
Informacije za managersko odločanje
Informacije za načrtovanje, nadziranje in merjenje uspešnosti
Analiza stroškov na dobičkonosnost poslovanja pri različnih obsegih
Pomen dodatnih stroškov in prihodkov za poslovno odločanje
Obračunavanje neposrednih in posrednih stroškov
Računovodstvo aktivnosti
Določanje cen
Odločanje o investicijah

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 9:00 in P306
 
To top of page