EF SEB LU logo

Računovodstvo javnega sektorja

course

Aims of the course

Študente seznaniti s pomenom računovodstva za javni sektor.
Prikazati posebnosti pri prikazovanju sredstev in obveznosti do virov sredstev v javnem sektorju.
Študente seznaniti z novostmi na področju računovodstva javnega sektorja v mednarodnem prostoru

Course syllabus

Zakonske podlage glede računovodstva javnega sektorja v Sloveniji (posredni in neposredni proračunski uporabniki)
Računovodstvo in proračun
Računovodstvo v javnih podjetjih
Računovodske rešitve v zavodih
Računovodske rešitve v državni upravi
Pomen in vrste kalkulacij pri proračunskih uporabnikih
Predračunavanje v javnem sektorju
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov v Sloveniji
Mednarodni računovodski standardi za javni sektor in predstavitev dosedanje njihove uporabe.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in D110
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 11:00 in Online
 
To top of page